CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING
Địa chỉ: 87A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại: 0911980011
Fax:
Email: thuyhdn@trungnguyenlegend.com